Lees alles over Fosfaatrechten bij Fosfaatstroom

Fosfaatrechten

In 2015 is er in Nederland meer fosfaat geproduceerd door de veehouderij dan is toegestaan op basis van Europese afspraken. De melkveehouderij heeft voor de grootste toename gezorgd. Om ervoor te zorgen dat Nederland zich aan de afspraken kan houden, is in 2018 het fosfaatrechtenstelsel geïntroduceerd.

Wat zijn fosfaatrechten? 

Na het afschaffen van de melkquotum, is de melkveehouderij flink gegroeid. Dit heeft als gevolg gehad dat de uitstoot van fosfaat is verhoogd. Fosfaat is te vinden in de uitwerpselen van o.a. koeien, Te veel uitstoot van fosfaat kan schadelijk zijn voor het milieu. Op Europees niveau zijn er afspraken gemaakt met betrekking tot de uitstoot van fosfaat. Om deze na te kunnen leven, is het fosfaatrechtenstelsel in het leven geroepen. Door het invoeren van fosfaatrechten, moet de fosfaatproductie onder het fosfaatplafond komen (en daar blijven). 

Hoe werkt het fosfaatrechtenstelsel?

Iedereen die bedrijfsmatig melkvee houdt, heeft begin 2018 een aantal fosfaatrechten toegewezen gekregen. Deze toewijzing is gedaan door de overheid. Één fosfaatrecht staat gelijk aan één kilogram fosfaat. Wordt er meer fosfaat geproduceerd dan er rechten zijn toegekend, dan kan de overheid een boete opleggen. 

Fosfaatrechten kopen of verkopen

Het is belangrijk dat melkveebedrijven genoeg fosfaatrechten hebben om hun melkvee mee te houden. Daarom kan er gehandeld worden in fosfaatrechten. Het ene melkveebedrijf kan fosfaatrechten kopen of leasen bij een ander melkveebedrijf. Bij elke overdracht van fosfaatrechten, wordt er 10%* van de rechten afgeroomd. De koper of leaser van de fosfaatrechten ontvangt dus 90% van de rechten. Om deze handel in goede banen te leiden, is het mogelijk om een agrarische makelaar in te schakelen. 

*Let op: het afromingspercentage is op dit moment 20%. Lees meer in dit nieuwsbericht.

Wat is de prijs van fosfaatrechten?

De prijs van een fosfaatrecht is aan verandering onderhevig en heeft te maken met de balans tussen vraag en aanbod. Bij Fosfaatstroom ziet u direct de actuele prijs van de fosfaatrechten. Via de calculator berekent u gemakkelijk de prijs van de fosfaatrechten.

Op zoek naar meer informatie? Neem gerust contact op met een van de zeven aangesloten agrarische makelaars.