Fosfaatrechten verkopen via Fosfaatstroom

Fosfaatrechten verkopen: zo werkt het

Het verkopen van fosfaatrechten is een belangrijk besluit in uw leven. Wellicht verkoopt u uw hele boerenbedrijf, waardoor u de fosfaatrechten niet meer nodig heeft. U wilt uiteraard dat het verkopen van de fosfaatrechten zorgvuldig gebeurt. Daarom is het aan te raden om uw fosfaatrechten te verkopen via een van de agrarische makelaars van Fosfaatstroom. 

Fosfaatrechten verkopen via Fosfaatstroom

Op het moment dat u aangeeft uw fosfaatrechten te willen verkopen, start de agrarische makelaar met een opdracht tot verkoop op te stellen. Hiervoor hebben wij enkele gegevens van u nodig. De afgesproken verkoopprijs van de fosfaatrechten en de bemiddelingskosten worden hier duidelijk in vermeld, zodat u als verkoper van de fosfaatrechten niet voor verrassingen komt te staan. 

Zodra de opgestelde opdracht akkoord en door u is ondertekent, gaan wij op zoek naar een geschikte koper voor de fosfaatrechten. Ons streven is om voor u de best mogelijke prijs voor uw fosfaatrechten te krijgen. Uiteraard verkopen wij nooit de fosfaatrechten zonder uw toestemming. 

Is er een geschikte koper gevonden, dan wordt de overdracht van fosfaatrechten in gang gezet. Er komt het een en ander kijken bij het verkopen van fosfaatrechten. De volgende stappen moeten genomen worden om uw fosfaatrechten te verkopen: 

Opstellen koopovereenkomst en betalingsbrief

De eerste stap voor de agrarische makelaar is het opstellen van een koopovereenkomst en een betalingsbrief. In de brief staat de afgesproken verkoopprijs en het aantal verkochte kilogram fosfaatrechten. 

Ondertekening koopovereenkomst en betaling waarborgsom op derdengeldenrekening door koper

Vervolgens is het aan de koper om de koopovereenkomst te ondertekenen. De koper van de fosfaatrechten ontvangt tevens een betalingsbrief met daarin het verzoek om de waarborgsom over te maken naar de derdengeldenrekening. De waarborgsom bevat de volledige koopsom inclusief BTW. In de betalingsbrief wordt een uiterlijke betaaldatum genoemd. 

Ondertekening koopovereenkomst en rechten ter beschikking stellen in RVO-omgeving door verkoper

Heeft de koper het bedrag overgemaakt en de koopovereenkomst ondertekent, dan is het tijd voor de verkoper van de fosfaatrechten om de koopovereenkomst te ondertekenen. Vervolgens wordt u als verkoper verzocht om de fosfaatrechten over te schrijven via uw persoonlijke RVO-omgeving. Dit kunt u zelf regelen of u kunt de agrarische makelaar machtigen om dit voor u te doen. 

Koper wordt verzocht de aankoop in RVO-omgeving te ondertekenen

Nadat de overdracht van de fosfaatrechten in de RVO-omgeving door de verkopende partij is geregeld, ontvangt de koper van de fosfaatrechten een melding om de overdracht te ondertekenen. Na de ondertekening in de RVO-omgeving ontvangt de koper een nota met de legeskosten voor het verwerken van de overdracht van de fosfaatrechten. 

Controle door RVO

De koper van de fosfaatrechten moet eerst de legeskosten van RVO voldaan, voordat RVO verder gaat met de controle. Voor de controle van de overdracht heeft RVO acht weken de tijd voor. 

Definitieve bijschrijving van de rechten bij de koper/afschrijving bij de verkoper

Na maximaal acht weken ontvangt u (als het goed is) bericht van RVO over de goedkeuring van de overdracht van de fosfaatrechten. De fosfaatrechten zijn op dat moment definitief afgeschreven in uw RVO-omgeving en bijgeschreven bij de koper van de fosfaatrechten. U ontvangt bericht van RVO als de verwerking door hen compleet is. 

Op het moment dat de overdracht van de fosfaatrechten afgerond is door het RVO, ontvangt uw agrarische makelaar graag een bericht. Zij kunnen dan starten met de afwerking van de overdracht van de fosfaatrechten. 

Koper en verkoper ontvangen BTW nota

Zowel de koper als de verkoper van de fosfaatrechten ontvangen de BTW nota, waarmee de transactie financieel wordt afgerond. De waarborgsom die eerder is betaald, is omgezet in koopsom. Vanaf dat moment heeft de koper van de fosfaatrechten recht op vooraftrek BTW.

Verkoper wordt uitbetaald door verkopende makelaar

Als de transactie afgerond is, wordt de koopsom met BTW van de derdengeldenrekening overgemaakt naar de verkoper van de fosfaatrechten. U als verkopende partij dient vanaf dat moment de BTW aan te geven. 

Declaratie bemiddelingskosten

Tot slot ontvangt u als verkoper van de fosfaatrechten een declaratie voor de bemiddelingskosten van de agrarische makelaar die voor u de bemiddeling heeft gedaan. Wanneer deze is voldaan, is verkoop van uw fosfaatrechten volledig afgerond.

Fosfaatrechten verkopen? 

Nadat al deze stappen zijn doorlopen, is de overdracht van de fosfaatrechten compleet. Wilt u fosfaatrechten verkopen? De agrarische makelaar bij u in de buurt staat u graag bij met het verkopen van fosfaatrechten. Wilt u meer informatie of heeft u andere vragen, neem gerust contact op met het agrarische makelaarskantoor bij u in de buurt. 

Neem contact op

LBV (plus) interessant voor u?

Nu de LBV (plus) is opengesteld en u overweegt om mee te doen, wilt u uiteraard de afweging maken of deze regeling voor u interessant is, of dat er een betere deal te realiseren is.
De leden van Fosfaatstroom zijn allen onafhankelijke makelaars/gecertificeerde taxateurs, dus u kunt ook voor dit advies bij hen terecht. Bel/mail hen gerust.

Contact opnemen